Aspergillosis

Aspergillosis; herunder aflatoxin

Aspergillosis er en infektion med svampen aspergillus. Svampen findes utallige steder i miljøet, så alle fugle udsættes for den. Kun fugle, hvis immumforsvar af en eller anden grund er nedsat, får en aktiv infektion med aspergillus. Fugles åndedrætssystem er særligt udsat grundet sin helt unikke opbygning. Luftsækkene giver gode forhold for svampevækst og der er kun ringe blodforsyning. Det vil sige, at indånder fuglen f.eks. en form for næringssubstrat, vil det lægge sig i luftsækkene og grunden er lagt til svampevækst. Næringssubstrater kan være eksempelvis støv fra en håndopmadningsblanding eller redematerialet i kassen.

Symptomer: Åndedrætsbesvær, tab af appetit.

Forebyggelse og behandling: Som nævnt er svampen naturligt forekommende overalt og kun fugle med nedsat immumforsvar udvikler infektion. Det kan dreje sig om fugle, der er kronisk syge, fejlernærede, har dårlige bur/voliereforhold eller i behandling med antibiotika. Derfor er det vigtigt at holde fuglens omgivelser rene, at holde fuglen i god fysisk og ernæringsmæssig form samt være obs i tilfælde af sygdom/behandling med antibiotika.

Aflatoxin

Svampen aspergillus udskiller et meget giftigt stofskifteprodukt; nemlig aflatoxin. Det er det, der gør den så farlig. Når svampen har fået fodfæste i lunger/ luftsækkene ophobes gulligt, “osteagtigt” pus og gør det svært for fuglen at ånde. Samtidig ødelægger aflatoxinet lungevævet.

Smittekilder til aspergillus – og dermed aflatoxiner – kan være:

1. muggent/gammelt brød eller frø

2. muggent redemateriale/ underlag

3. fodring med nødder som jordnødder og paranødder; medmindre disse er ganske friske. Tilstedeværelsen af aspergillus/aflatoxin her skyldes, at nødderne indeholder fugt og jo længere tid der går, des større er risikoen for svampevækst. Derfor: fodr kun med friske nødder

4.”spildfrø” og andre føderester, der får lov at ligge og mugne på jorden/bunden.

5. fugtigt halm/hø i umiddelbar nærhed af fuglens bur/voliere, da svampesporerne kan spredes af vinden.