Bakterieinfektioner

Fugle er udsat for en masse forskellige bakterier, der kan fremkalde sygdom. Bakterier kan angribe alle fuglens organsystemer; men oftest rammes åndedrætssystemet, fordøjelsessystemet, lever/urinveje samt forplantningssystemet.

Symptomer på sygdom vil variere alt efter hvor bakterien har angrebet. Sidder bakterien i åndedrætssystemet, kan symptomerne være nysen, udflåd fra næsebor, øjen/bihulebetændelse. Er fordøjelsessystemet inficeret vil symptomerne typisk være tab af appetit, opkastninger, forandringer i klatterne/diarrhoe. Angreb i lever/urinveje viser sig ofte som øget væskebehov, vandige klatter, vægttab trods normal appetit samt øget mængde af urater i klatten. Rammer bakterien forplantningssystemet kan resultere i nedsat/tab af fertilitet. Drejer det sig om ynglende fugle kan æg/unger være smittet.

Forebyggelse og behandling: Den bedste måde at beskytte en fugl imod sygdomme er, at sørge for at dens livsbetingelser er optimale. Dvs. at den holdes i god fysisk form, får et fornuftigt foder og lever i et rent miljø. Fugles “normale” bakterier er anderledes end menneskets og det betyder, at vi kan overføre for fuglen sygdomsfremkaldende bakterier gennem f.eks. vores spyt eller vore hænder.

Som udgangspunkt behandles alle bakterieinfektioner med receptpligtig antibiotika.