Fugles fordøjelsessystem

Jeg vil give en kort forklaring på, hvordan fuglenes fordøjelsessystem er skabt og lidt om hvordan det fungerer. Min forklaring vil løbende henvise til den vedhæftede skematiske tegning af fuglenes fordøjelsessystem.

Umiddelbart efter næbbet og svælget starter SPISERØRET. På spiserøret findes den udvidelse der kaldes KROEN. Kroen er depotsted for den føde, der måske skal indsamles i en fart. Hos nogle fugle bliver føden liggende ret længe mens den hos andre kun ligger i kort tid. Kroens størrelse er derfor forskellig i størrelse i forhold hertil. Når føden ligger i kroen udskilles der slim, der begynder at forberede føden til fordøjelse inden den synkes ned i maven. Det er også i kroen at fuglene opbevarer den føde, der anvendes til at fodre ungerne. Helt specielt er det, at duer i kroen udskiller et særligt sekret ”duemælk”, som de fodrer deres unger med.

For enden af spiserøret findes maven. Den er opdelt i to selvstændige områder.

Først kommer KIRTELMAVEN hvori føden tilsættes fordøjelsesenzymer. Fugle, der hovedsageligt lever af animalsk føde, har en veludviklet kirtelmave, hvorimod frøædere har en mindre kirtelmave.

Efter kirtelmaven kommer MUSKELMAVEN (eller KRÅSEN). Da fugle ikke har tænder skal føden på et eller andet tidspunkt findeles. Det sker i kråsen hvor de muskuløse kråsevægge masserer føden og på denne måde findeler den. Fugle, der ikke piller den hårde frøskal af før de synker frøet, har brug for at æde småsten, som samler sig i kråsen og er med til at findele føden, før den fortsætter ud i tarmen. Fugle, der hovedsageligt lever af bløde frugter og/eller animalsk føde, har en mindre kråse.

Når føden har været gennem maven, føres den videre til TARMEN, hvor næringsstofferne optages gennem tarmvæggen og føres over i blodet, der transporterer næringsstofferne rundt i kroppen.

Tarmen afsluttes med ENDETARMEN, hvor væsken opsuges fra tarmindholdet, før det fortsætter til kloaken.

KLOAKEN, som er området lige indenfor gattet, er tillige opsamlingssted for urin, idet urinlederne fra NYRERNE udmunder her sammen med æg-/sædledere fra ÆGGESTOK eller TESTIKLER.