New Castle Disease

New Castle Disease kaldes også “fjerkræpest” fordi sygdommen hyppigst rammer fjerkræ (dvs. hønsefugle, fasaner, vagtler etc). Den kan dog også overføres til stuefugle og kaldes så “exotic New Castle Disease” (forkortet END) Sygdommen forårsages af et paramyxovirus, der ofte findes i vildtfuglebestanden og spredes derigennem. Hos papegøjefugle er især nymfeparakitter, undulater, amazonpapegøjer og kakaduer modtagelige for sygdommen. Raske smittebærere (der ikke selv bliver syge) er især lorier, ara, kanarier, finker, beostære og grå jaco.

Symptomerne kan være lammelser, rysten, blodig diarrhoe samt neurologiske symptomer.

Forebyggelse og behandling: Der findes ingen behandling. Sygdommen er meget smitsom. Nogle fugle bliver raske igen men de fleste dør – der er en dødsrate på hele 90%. Der er strenge regler omkring karantæne og aflivning af syge fugle.

New Castle Disease kan overføres til mennesker. Symptomerne er da øjenbetændelse og udtalt døsighed/alment ubehag. Særligt udsatte for smittefare er de mennesker, der arbejder indenfor fjerkræindustrien, samt mennesker, der hyppigt er i nærkontakt med vilde fugle. Mennesker, der smittes og bliver syge bliver som regel fuldstændigt raske igen i løbet af ca. 3 uger.

New Castle Disease er anmeldelsespligtig.