Pachecos Disease

Pacheco’s syge er en meget smitsom og meget dødelig sygdom, der ses hos mange papegøjefugle. Pacheco’s forårsages af et herpesvirus, der angriber fuglens lever og giver akut leversvigt og død.

Symptomer: Det typiske sygdomsforløb for Pacheco’s syge er, at fuglen virkede fuldstændig rask den ene dag; og næste dags morgen er den enten død eller meget afkræfet og svag. Når leveren svigter går det stærkt. Der kan ses grønlig/gullig diarrhoe, forpjuskede fjer, en forøget udskillelse af urin samt øget væskebehov.

Forebyggelse og behandling: Der er ingen effektiv behandling; det vil primært dreje sig om intensiv pleje af fuglen i dens sidste timer; evt. aflivning. Man har mistænkt conurer for at være bærere af Pacheco’s; men idag mener man, at alle papegøjefugle kan være raske smittebærere. Hvis man anskaffer sig en ny fugl i sin voliere, og denne viser sig at være rask smittebærer, risikerer man et udbrud af Pacheco’s syge i sin fuglebestand. Udbruddet kan tildels bremses ved behandling med antibiotika af endnu ikke syge fugle – kontakt din dyrlæge. Da sygdommen er så hurtigt fremskridende diagnosticeres Pacheco’s syge som regel først ved en obduktion.