Polymavirus

Polymavirus kaldes også papovavirus og er især farligt for unger. Virusset anses for at være almindeligt forekommende blandt fugle. Især fugleunger rammes og døden indtræder som regel i løbet af 48 timer. Hos de, der overlever, vil væksten være hæmmet og især fjervæksten kan være abnorm. Hos voksne fugle overlever de fleste; men infektion med virusset kan give nedsat fertilitet, døde fostre i æggene samt en stor andel af døde unger i redekassen fordi forældrefuglene overfører virusset til ungerne.

Symptomerne er opkastninger, blodpletter på huden, pludselig død, generel sløvhed samt unormal fjervækst.

Forebyggelse og behandling: Der er en ny vaccine fremme i USA; men da den er så ny kan man ikke forvente den frigivet, før den er testet på en større mængde fugle. Dyrlægen kan teste, om en fugl er inficeret med polymavirus; men de nuværende tests forudsætter, at fuglen på tidspunktet for testningen udskiller virusset; og det er ikke altid tilfældet. Spørg din dyrlæge til råds.

8 Comments

Add Yours

Skriv et svar