Rock peblar parakit

Latin: Polytelis anthopeplus

Kendetegn

Hannen har en næsten ren gul fjerdragt med svag oliven på isse og hals. Røde fjer på vingerne. Mørk blå/sort vingedækfjer samt store svingfjer. Orangebrune øjne, koralrødt næb og grå fødder.
Hunnen er mere mørk, næsten olivengrøn og har desuden lysere overgump og lår samt mindre udtalt rød og gul farve på vingerne.

Ungfuglene er vanskelige at kønsbestemme udfra fjerdragten. Først når de er ca. 18 måneder, får hannen sine flotte gule og røde fjer. Ungfuglene ligner hunnen, men hannerne er dog en anelse mere gule.

Størrelse: 40 cm – heraf er halen ca. 20 cm.

Vægt

Hannen vejer ca. 170 gram, hunnen ca. 175 gram.

Levested

Sydvestlige Australien i træbevoksede områder, ses noget mere sjældent i det sødøstlige Australien.

Føde

Opdræt: I naturen bygger de rede i et hult træ eller en hul gren. Reden kan være op til 5 meter nede i træet! Er dog også set yngle i klippespalter i nærheden af Murray floden.
I yngletiden mader hannen hunnen imens hun yngler.