Rosenhovedet dværgpapegøje

Latin: Agapornis roseicollis

Dette er den mest almindelige af de små Afrikanske papegøjer i fangenskab. Er let at holde og derfor egnet som begynderfugl. Kan være temmelig støjende. Kan være meget aggressiv og bør derfor ikke holdes sammen med andre arter. Det anbefales at holde fuglene parvis i en rummelig voliere. Kan holdes ude året rundt. Sørg for dobbelt voliere tråd imellem burene for at undgå fodskader!

Kendetegn

Grøn fjerdragt med lyseblå overgump. Pande, isse, siden af hovedet og struben er rosenrød. Næbbet er kødfarvet, iris mørk. Der findes et antal farvemutationer.
Kønnene er ens; videnskabelig kønsbestemmelse er nødvendig.

Hos ungfuglene er fjerdragten mere mat. Desuden er der mørkebrune tegninger på næbbet.

Størrelse: 15-17 cm

Gennemsnitsalder

10 år

Levested

Sydvestlige Afrika i tørt klipperigt terræn i nærheden af vandhuller.

Føde

Hirse, kanariefrø og andre små og mellemstore frø. Bør også få æbler og grønt regelmæssigt. I yngletiden gives tilskud med spiret frø, grønt, frugt samt revet gulerød.
Opdræt: En nem ynglefugl – får nemt to kuld på en sæson. Det anbefales at fjerne redekassen efter et evt. 3. kuld, så forældrene kan få en pause.
Fuglene vil gerne have en redekasse som sovested – også uden for ynglesæsonen. Det er hunnen, som forestår redebygningen; hun samler redematerialet ved at stikke det ind imellem fjerene på gumpen og fragter det på denne måde til reden. Der lægges 3-5 hvide æg, som udruges efter ca. 22 dage. Ungerne forlader reden efter 5-6 uger.

Typisk pris

ca. kr. 100 – 250

Rosenhovedet dværgpapegøje