Solparakit

Latin: Aratinga solstitalis

Kendetegn

Overvejende gul/orangegul fjerdragt bortset fra de store vingedækfjer, som er grønne og delvis gule. Svingfjerene er mørkeblå og har grøn yderfane. Halen er olivengrøn med blå spids, underhalen gråoliven. Underhaledækfjer er gule/grønne. Nøgen hvid øjenring, mørk næb.
Hunnen har samme farver som hannen og kræver derfor DNA test for kønsbestemmelse

Ungfule er lidt matte i farverne i forhold til de voksne og har mere grønt på vingerne.

Længde: 30 cm.

Gennemsnitsalder

15 år

Levested

Sydamerika: Grasilien, nordøstlige Venezuela og Guayana.

Opdræt

Bør have en robust redekasse til at sove i året rundt. Redekassen bør dog udskiftes efter yngletiden for at undgå parasitter. Giv dem grene af blødt træ, som de kan afbarke til reden. Fuglene bør holdes parvis, og volieren bør være ca. 250-300 cm lang.