Spurvepapegøje

Latin: Forpus Passerinus

Navnet spurvepapegøjer er tildelt pga. deres adfærds sammenfald med spurve, dvs. store livlige flokke, der gerne går på jorden og leder efter græs- og ukrudtsfrø. Slægten spurve (passer) har også lagt navn til den Grønryggede spurvepapegøje F. passerinus = ligner spurve.

I modsætning til Agapornis arterne, bygger spurvepapegøjer ikke en egentlig rede. De yngler i hule træer, telefonpæle, selv manglende mursten kan være plads nok til en spurvepapegøje.
Forpus familien omfatter 8 arter med i alt 21 underarter.

Det er formentlig den mest almindelige spurvepapegøje i Danmark. De er en af de mindste papegøje arter.

Prisen på en spurvepapegøje er afhængig af opdrætteren, og om fuglen er håndopmadet.

Udseende

Længde: 12,5 cm
Vægt: ca. 50 g.

Farven er overvejende grøn med blå pletter på hoved, ryg og vinger hos hannen. Næb og fødder er lyse. Hunner har mere mat fjerdragt og mangler hannernes blå farve i hovedet og på vingerne, dog med en svag blå streg bag øjet. Ungfugle har en mattere fjerdragt end de voksne; hanner har mindre blå farver.

Alder

Ca. 20 år

Pasning

Disse små livlige papegøjer kræver ikke meget plads og kan anbefales også til uerfarne fugleopdrættere. De er ikke støjende som andre papegøjer

Adfærd

Skal som et must holdes parvis, da mere en et par kan resultere i voldsomme kampe og som regel med døden til følge for det underlegne par.

Udbredelse og levevis

Lever i tørre egne i det vestlige Ecuador og i det nordvestlige Peru.

Fodringen volder ikke de store problemer, da de fleste parakitblandinger kan anbefales, men til fugle som opholder sig på begrænset plads, må det kraftigt anbefales at undgå solsikke, hamp og lignende fede frø-sorter.

Opdræt

Fuglene begynder at yngle, når de er et år gamle. Kuldstørrelsen svinger fra 4-7 æg men 6 er det mest almindelige. Kuld på mere end 7 æg bør reduceres ved at flytte eller helt fjerne et eller flere æg.

Rugetiden varer 18 dage, ungerne er flyvefærdige 42 dage senere.

De yngler som regel to gange lige efter hinanden på en sæson. På trods af deres beskedne størrelse, har fuglene et kraftigt bid – sørg derfor for at bruge en robust redekasse. Hvis du har mere end et ynglepar, bør de holdes i hvert sit voliere med god afstand, så de ikke distraerer hinanden. Ungerne skal fjernes så snart de kan spise selv, da forældrene ellers kan gå til angreb på dem!

Slægtede arter og mutationer

Brille spurvepapegøje
Grønrygget spurvepapegøje
Gulmasket spurvepapegøje
Lessons spurvepapegøje
Mexikansk spurvepapegøje
Der findes bla. en smuk blå mutation

Kilder

http://www.lars-bodin.dk/Fugle/Idx_latin.html
http://www.danskagapornisklub.dk/Spurvepapgqjer.html